ဓမ္မဓိဌာန်

такого слова нет
в других словах:
субъективный
2. (пристрастный) ယထာဘူတမကျသော၊ ဓမ္မဓိဌာန်မကျသော
похожие:
ဓမ္မဓိဋ္ဌာန် (ဓမ္မဓိဌာန်)ဓမ္မဓမ္မတာဓမ္မတာတရားဓမ္မတာဖြစ်ဓမ္မတာလာဓမ္မတာသဘာဝဖြစ်ဓမ္မသတ်ဓမ္မာသောကဖြစ်