✎ править

သမ္မာဒေဝနတ်

(будд.) добрый нат (см. နတ်)
похожие:
သမ္မာသမ္မာကျမ်းစာသမ္ပယိုသမ္မစိတ္တသမ္မစိတ္တဝါဒသမ္မစိတ္တဝါဒသမားသမ္မတသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတလောင်းသမ္မတဝါဒသမ္မန်သမ္မန်ချသမ္မန်စာသမ္မန်ပေး