✎ править

အစွန်အနား

см. အစွန် 1)
похожие:
အစွန်အစွန်ကိန်းအစွန်အဖျားအစွန်းအစွန်းခံအစွန်းချွတ်ဆေးအစွန်းထွက်အစွန်းပိုအစွန်းရောက်အစွန်းအကွက်အစွန်းအငြိအစွန်းအစအစွန်းအထင်းအစွန်းအထွက်