✎ править

နန်းရိုး

см. နန်းစဉ်
похожие:
နန်းနန်းကျနန်းကြိုးနန်းချနန်းစဉ်နန်းစံနန်းတော်နန်းတွင်းဇာတ်နန်းထိုင်နန်းမြို့တော်နန်းရင်းဝန်နန်းလိမ်ကြိုးနန်းလုနန်းလုံးကြိုင်နန်းလောင်းနန်းလျာနန်းသက်