✎ править

နန်းလိမ်ကြိုး

кАбель
в других словах:
кабель
နန်းလိမ်ကြိုး၊ ကေဘယ်ကြိုး
похожие:
နန်းလုနန်းလုံးကြိုင်နန်းလောင်းနန်းလျာနန်းနန်းကျနန်းကြိုးနန်းချနန်းစဉ်နန်းစံနန်းတော်နန်းတွင်းဇာတ်နန်းထိုင်နန်းမြို့တော်နန်းရင်းဝန်နန်းရိုးနန်းသက်