ဗိုက်ပြည့်

такого слова нет
в других словах:
сытый
сытый человек ဝတဲ့ လူ၊ ဗိုက်ပြည့်နေတဲ့ လူ
похожие:
ဗိုက်ပူဗိုက်ဗိုက်ကာကန်ဗိုက်ကြီးဗိုက်ကြီးသည်ဗိုက်ဆာဗိုက်တာမင်ဗိုက်နာဗိုက်ရှိဗိတာန်ဗိန္ဒုဗိန္ဒောဗိန္ဒောကျမ်းဗိန္ဒောဆရာဗိန္ဒောဆေးဗိမာန်ဗိလတ်ဗိလတ်မြေဗိလတ်မြေစက်ဗိလတ်ရည်ဗိလယက်ဗိသုကာဗိသုကာဆရာဗိသုကာပညာဗိုင်ဩလိုဂျီဗိုင်းဗိုင်းကနဲဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိဗိုင်းငင်ဗိုင်းငင်စက်ဗိုင်းတာမဗိုင်းတောင့်ဗိုင်းဗိုင်းလဲဗိုင်းလိပ်ဗိုင်းဝင့်ဗိုလစ်ဗီးယားဗိုလ်ဗိုလ်ကတော်ဗိုလ်ကေဗိုလ်ကျဗိုလ်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗိုလ်ခြေဗိုလ်စားငှက်ဗိုလ်စားပဲဗိုလ်စွဲဗိုလ်ဆွဲဗိုလ်တင်ဗိုလ်တဲဗိုလ်ထု