ထက်လင်

такого слова нет
похожие:
ထက်ထက်ကြပ်မကွာလိုက်ထက်ခြမ်းထက်ခြမ်းခွဲထက်တိုင်ထက်ထက်မြက်မြက်ထက်ထက်သန်သန်ထက်ထိထက်မြက်ထက်ဝက်ထက်ဝက်ခွဲထက်ဝက်ပိုင်းထက်ဝက်ပိုင်းမျဉ်းထက်ဝန်းကျင်ထက်သန်ထက်ဦးစွာ