✎ править

ကြိုးကုတ်

см. ကြိုးစား 1)
похожие:
ကြိုးကြိုးကိုင်ကြိုးကိုင်ပဲ့ပြင်ကြိုးကြာကြိုးကြားကြိုးကြားကြိုးစင်ကြိုးစားကြိုးဆွဲရထားကြိုးတန်တားကြိုးဒဏ်ကြိုးနီစံနစ်ကြိုးပမ်းကြိုးပေးကြိုးမဲ့ကြေးနန်းကြိုးဝိုင်း