✎ править

ကြိုးဒဏ်

казнь через повешение
в других словах:
казнь
ကွပ်မျက်ခြင်း; (через повешение) ကြိုးပေးခြင်း၊ ကြိုးဒဏ်ပေးခြင်း
повешение
приговорить к смерти через повешение ကြိုးပေး၍ သတ်ရန်အမိန့်ချသည်၊ ကြိုးဒဏ်ပေးသည်
похожие:
ကြိုကြိုက်ကြိုက်ကြိမ်ကြိုက်ကြုံကြိုက်ညီကြိုက်လုံးကြိုက်သွေးကြိုင်ကြိုင်နံ့ကြိုဆိုကြိုဆီးကြိုတင်ကြိုတင်ယူဆချက်ကြို့ကြို့ငဲ့ကြို့တက်ကြို့ထိုးကြိုးကြိုးကိုင်ကြိုးကိုင်ပဲ့ပြင်ကြိုးကုတ်ကြိုးကြာကြိုးကြားကြိုးကြားကြိုးစင်ကြိုးစားကြိုးဆွဲရထားကြိုးတန်တားကြိုးနီစံနစ်ကြိုးပမ်းကြိုးပေးကြိုးမဲ့ကြေးနန်းကြိုးဝိုင်း