✎ править

ကြိုက်ညီ

1) см. ကြိုက် 2)
2) быть согласным
в других словах:
одобрение
1. (разрешение) ခွင့်ပြုခြင်း၊ သဘောကြိုက်ညီမှု
похожие:
ကြိုက်ကြိုက်ကြိမ်ကြိုက်ကြုံကြိုက်လုံးကြိုက်သွေးကြိုကြိုင်ကြိုင်နံ့ကြိုဆိုကြိုဆီးကြိုတင်ကြိုတင်ယူဆချက်ကြို့ကြို့ငဲ့ကြို့တက်ကြို့ထိုးကြိုးကြိုးကိုင်ကြိုးကိုင်ပဲ့ပြင်ကြိုးကုတ်ကြိုးကြာကြိုးကြားကြိုးကြားကြိုးစင်ကြိုးစားကြိုးဆွဲရထားကြိုးတန်တားကြိုးဒဏ်ကြိုးနီစံနစ်ကြိုးပမ်းကြိုးပေးကြိုးမဲ့ကြေးနန်းကြိုးဝိုင်း