✎ править

ကြိုးဝိုင်း

заповедник
в других словах:
заповедник
ကြိုးဝိုင်းသစ်တော (лес); သီးသန့် တိရစ္ဆာန် ရှိရာတော (редких животных)
заповедный
заповедный лес ကြိုးဝိုင်းတော၊ သစ်ခုတ်ခွင့်မပြုသောတော
лесонасаждение
2. (участок под лесом) ကြိုးဝိုင်းသစ်တော
похожие:
ကြိုးကြိုးကိုင်ကြိုးကိုင်ပဲ့ပြင်ကြိုးကုတ်ကြိုးကြာကြိုးကြားကြိုးကြားကြိုးစင်ကြိုးစားကြိုးဆွဲရထားကြိုးတန်တားကြိုးဒဏ်ကြိုးနီစံနစ်ကြိုးပမ်းကြိုးပေးကြိုးမဲ့ကြေးနန်း