✎ править

လင်း

1) быть светлым, ясным, прозрачным
2) ရှင်းလင်း объяснять, разъяснять
в других словах:
ကြက်
ကြက်မတွန်၍ မိုးမလင်း ကြက်ဖတွန်မှ မိုးလင်း (посл.) ≈ курица - не птица, баба - не человек (букв. курица кудахчет, но рассвет не наступает, только когда петух прокукарекает, наступает рассвет)
ဆင်ရာတိမ်မိုး
дождь, который льёт в месяце тотэлин (см. တော်သလင်းလ)
တလင်း
လူသွားသမံတလင်း тротуар
ထိန်
မိုးထိန်ထိန်လင်း небо пылает
ပြဿနာ
လိပ်ခဲတင်းလင်းပြဿနာ вопрос, решение которого зашло в тупик;
ပလင်း
см. ပုလင်း
ပုံပမာ
ပုံပမာနှင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြ иллюстрировать, пояснять примером
ပုလင်း
ပုလင်းလည်ပင်း горлышко бутылки
ပေါင်းသင်း
လင်းမယားအဖြစ်ပေါင်းသင်းနေ жить вместе - о муже и жене
ဘွင်းဘွင်း
см. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း
မီး
နောက်မီးလင်း изменять (мужу)
လင်းကျင်း
см. လင်း 1)
လင်းတ
လင်းတဝဲတိုင်း၊ ကျွဲမသေ (погов. ) гриф кружится не только над падалью
လင်းတလောက်တော့၊ ငှက်တိုင်းလှ (посл.) если считать, что гриф красив, то каждая птица тоже красивая
လူပါး
လူပါးပုလင်းထိ погов. и хитреца бутылка ранит
အဓိပ္ပါယ်လင်း
см. အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်း
အလင်း
လင်းလှိုင်း (физ.) световая волна
အလင်းရောင်
လင်းရောင်နှစ် (астр.) световой год
အလင်းဝင်
см. အလင်းဝင်ရောက်
အသံများသည် ဟိုထောင့်က ထွက်လာ၊ သည်ထောင့်က ထွက်လာနှင့် ဓာတ်မီး ဖွင့်ပေးရန် အော်သံများ ပေါ်လာပြီး နောက် တစ်ကျောင်းလုံး လင်း(၍) သွား၏ голоса доносились то из одного угла, то из другого, и, наконец, когда послышались крики [с требованием] зажечь свет, всё здание осветилось
блестеть
(издавать блеск, свет) တောက်ပသည်၊ ထွန်းလင်းတောက်ပသည်
блестящий
(сверкающий) ထွန်းလင်းတောက်ပသော
блик
လင်းရောင်ကွက်၊ အလင်းရောင်ထိုးသော အကွက် (အစက်)
блин
မုန့်ဆီကျော်၊ ဘလင်း မုန့်ဆီကြော်
бутылка
ပုလင်း
бутыль
ပုလင်းကြီး
вазелин
ဗာဇယ်လင်း (ဖယောင်းချက်)
внятно
(понятно) ရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊ ပြတ်ပြတ်သားသား၊ သဲသဲကွဲကွဲ; (отчётливо)
впечатление
делиться впечатлениями ထင်မြင်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောဆိုသည် (о чём-л. အပေါ်)
выводить
5. (уничтожать) အမြစ်ဖြုတ်သည်၊ သုတ်သင်သည်; ရှင်းလင်း သုတ်သင်သည် (напр. пятна)
высказываться
высказываться откровенно အတိအလင်းပြောဆိုသည်
выяснение
အနက်အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းပြခြင်း၊ မေးကြည့်ခြင်း၊ စုံစမ်းခြင်း
выяснять
အနက်အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းပြသည်၊ မေးမြန်းသည်၊ စစ်ဆေးသည်
выясняться
ထင်ရှားလာသည်၊ သိကြားလာသည်၊ ရှင်းလင်းလာသည်
вяз
အဲလင်းပင်
гореть
2. (давать свет) ထွန်းလင်းတောက်ပသည်၊ တောက်ပသည် (о лампе, звёздах)
горлышко
2. (бутылки) ပုလင်းလည်ပင်း
гумно
2. (место обмолота) တလင်း
дельфин
လင်းပိုင်
ёмкость
какова ёмкость этой бутылки? ဒီပုလင်း ဘယ်လောက် ဆန့်သလဲ
железа
လင်း၊ အဖုအကြိတ်
загораться
1. မီးညိသည်၊ မီးစွဲသည်၊ လင်းလာသည် (о звездах, электрических огнях)
зажигаться
(излучать свет) ထွန်းလင်းသည်
засветиться
(начать светиться) ထွန်းလင်းလာသည်၊ ကြည်လင်လာသည်
затапливать
затапливать печь (камин) မီးလင်းဖိုမီးဖိုသည်
играть
2. (сверкать - о камнях) ထိန်လင်းသည်၊ တောက်သည်
изложение
1. ဖော်ပြခြင်း၊ ရှင်းလင်းပြောပြခြင်း
из-под
2. (для, от; о посуде и т. п.) : бутылка из-под молока နို့ပုလင်း
иллюминация
လင်းခြင်း၊ ထွန်းလင်းခြင်း
иллюминировать
လင်းစေသည်၊ ထွန်းလင်းစေသည်၊ တောက်ပစေသည်
банка
стеклянная банка ဖန်ဘူး၊ မှန်ပုလင်း
белый
белые ночи လင်းနေတဲ့ ည၊ မမှောင်တဲ့ ည
блестеть
တောက်ပတယ်၊ ထွန်းလင်းတောက်ပတယ်၊ တောက်တယ်၊ ဝင်းလက်တယ်
близко
до утра близко မိုးလင်းလု နီးလာပြီ
бутылка
ပုလင်း
бутылка молока နွားနို့ပုလင်း
бутылка с вином ဝိုင်ပုလင်း
налить в бутылку воды ပုလင်းထဲ ရေထည့်တယ်
быть
в комнате было светло အိမ်ခန်းထဲမှာ အလင်း ရခဲ့တယ်
в
свет в глаза မျက်စိကို အလင်းရောင် ထိုးတယ်
водка
бутылка водки ဗေါ့်ဒ်ကာ အရက်ပုလင်း
выясниться
ရှင်းလင်းသွားတယ်
всё выяснилось အားလုံး ရှင်းလင်းသွားတယ်
выяснились подробности катастрофы ဘေးဒုက္ခ ရောက်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ ရှင်းလင်းသွားပြီဖြစ်တယ်၊ ကားတိုက်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို သိသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်၊ ကပ်ဘေးကျရောက်မှု အချက်အလက်တွေ လူသိရှင်ကြား ဖြစ်လာပြီ
выяснять
выяснять обстановку အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် မေးမြန်းတယ်
голый
голые поля တလင်း ပြောင်နေတဲ့ မြေကွက်၊ ပြောင်တလင်းခါနေတဲ့ မြေကွက်
гореть
2. (тк. несов.) မီးလင်းတယ်
в комнате горит свет အခန်းထဲမှာ မီးပွင့်နေတယ်၊ အခန်းထဲမှာ မီးလင်းနေတယ်
на столе горит лампа စားပွဲတင် မီးအိမ် လင်းနေတယ်
дальнейший
выяснить что-нибудь из дальнейшего разговора ရှေ့ဆက် ပြောဆိုရာမှ တစ်စုံတစ်ရာ ရှင်းလင်းသွားတယ်
дневной
дневной свет နေ့အလင်းရောင်
дно
дно бутылки ပုလင်းဖင်
едва
комната едва освещена အခန်းဟာ အလင်းရောင် မရှိသလောက်ပါပဲ၊ အခန်းဟာ ခပ်မှုန်မှုန်ပဲ အလင်းရောင် ရတယ်
еле
лампочка еле светит မီးလုံးဟာ အနိုင်နိုင်ပဲ လင်းတယ်၊ မီးလုံးဟာ လင်းတယ်ဆိုရုံပဲ လင်းတယ်၊ မီးလုံးဟာ ပိုးစုန်းကြူး သာသာပဲ လင်းတယ်
загораться
загораться елся свет မီးလင်းလာတယ်
заменять
лампочка не горит, ее надо заменить မီးသီး မလင်းဘူး အစားထိုးဖို့ လိုတယ်၊ မီးလုံး မလင်းဘူး၊ လဲဖို့ လိုတယ်
и
комната была большая и светлая အိမ်ခန်းဟာ ကြီးပြီး အလင်းရောင် ရတယ်
из-под
2. банка из-под варенья ယိုပုလင်းလွတ်
искренний
я буду искренна с вами ရှင့်ကို ကျွန်မ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောမယ်၊ ရှင့်ကို ကျွန်မ ရိုးရိုးသားသား ပြောမယ်
искусственный
искусственное освещение အလင်းရောင်တု၊ ရောင်ခြည်တု
квартира
большая и светлая квартира ကျယ်ပြီး လင်းတဲ့ အခန်း၊ ကျယ်ပြီး အလင်းရတဲ့ အခန်း
класс
светлый класс လင်းတဲ့ စာသင်ခန်း
клюв
клюв орла လင်းယုန်ငှက် နှုတ်သီး
комната
светлая и просторная комната လင်းပြီး ကျယ်ဝန်းတဲ့ အခန်း
крайний
в крайнем окне горел свет အစွန်းဆုံးပြတင်းပေါက်မှာ မီးလင်းနေတယ်
крышка
банка с крышкой အဖုံးပါတဲ့ ပုလင်း၊ အဖုံးနဲ့ ပုလင်း
лампа
на столе горит лампа စားပွဲပေါ်မှာ မီးလင်းနေတယ်
начинающиеся:
လင်းကျင်းလင်းကြက်ဆော်ချိန်လင်းဆွဲလင်းတလင်းတကြီးလင်းနို့လင်းပါးလင်းပိုင်လင်းယဉ်လင်းယဉ်တိုင်လင်းယုန်လင်းလေးလင်းအားကြီး